Sorø Kommune

Karsten A Larsen

thorsagergaard@hotmail.com

2012 03 28_SWL_Vandløbsloven, regulativer og vandløbs-sager

Link til Sorø kommunes vandløb

http://soroe.dk/affald,-kloak-og-miljoe/vandloeb

Kontrolopmåling af øvre suså 2012

Rapport 2012

Tværprofiler_DNN

Længdeprofil_DNN

Minimumstværsnitsareal

 

 

 

Comments are closed.