Faglige indlæg

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2016 

Præsentation 2017_web

 

Suså’ens betydning for jordbrugets indtjening efter 2018. v. Erik Hansen Blegmand, Gefion

   2017 03 03_EHB_Generalforsamling_Susåen

——————————————————————————————————————

Mere vand kræver mere handling   Øvre Suså Vandløbslaugs generalforsamling (002)

Kontrol af din vandløbsstrækning

Kære bredejer den første grødeskæring er umiddelbart foranstående!

Tidspunkt for 1. grødeskæring i de 4 kommuner er vedhæftet:

Det er derfor en rigtigt vigtigt at du tager dig tid til at  gå ned til dit vandløb og kontrollere at alt er i oden, at drænrørene har frit udløb, at vandløbsregulativets bund bredde findes, at der ikke er sket en udskridning af brinkerne, at grene og træer ikke blokere vandløbet, og at den voksende grøde af siv og vandplanter ikke har blokeret vandafledningen totalt.

Husk at vores eneste mulighed for at dræne vores jorder og dermed sikre afgrøderne er, at vi som et minimum sørger for at vandløbene overholder de gældende regulativer, og dermed sikre at vandet kan ledes bort fra marker og skov.

De pågående klimaændringer betyder at vi i 2050 skal aflede 50% mere vand end hvad de gældende regulativer var dimensioneret til. Så hvis Kommunen ikke sørger for at de nuværende regulativer overholdes til punkt og prikke, så går det helt galt!

Det er os bredejerne der skal gøre kommunen opmærksom på at der er ting der skal rettes op i vandløbet.

Brug eventuelt skemaet ”Mit Vandløbs drifts og vedligeholdelse”, som er vedhæftet, hvor der også findes en vejledning om hvordan regulativerne findes på nettet.

Finder du at vandløbet ikke er i orden, før 1. grødeskæring, så kontakt kommunen, og ring (20840935) eller send en mail til: knud@thonke.com så vil vi følge sagen.

Grødeskæring 2017 spørgeskema oktober 2016

spørgeskema oktober 2016

———————————————————————————————————————–

Med venlig hilsen

For bestyrelsen

K, E. Thonke

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2016 

Præsentation 2017_web

 

Suså’ens betydning for jordbrugets indtjening efter 2018. v. Erik Hansen Blegmand, Gefion

   2017 03 03_EHB_Generalforsamling_Susåen

 

 

PRESSE MEDDELELSE om Generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug kl. 19 den 2 marts 2017

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 i Øvre Suså Vandløbslaug

Program for Øvre Suså Vandløbslaugs Generalforsamling 2017

———————————————————————————————————————-

Julehilsen til medlemmer 2017 (1)

24/1 2017 Generalforsamling 2016

Se de slides der blev vist på generalforsamlingen, det er en store filer så det tager lidt tid, det er henholdsvisÅrsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015, og forelagt Generalforsamling 2016 v/ K.E.Thonke

Kommunens syn på Suså’ens behov for vandafledning i lyset af klima- og samfundsudvikling

 oplæg 030316 v/Søren Madsen

Åmose Å sagen 2016 02 12_EHB_Generalforsamling_Susåen  v. Ane Pop-Kristensen.

24/1 2017 maanedsbrev-september

27/10 2015

Brev til ministeren 2015-05-18_brev_miljoeministeren

—————————————————————————————————————————

Hold øje med grødeskæring i din kommune

Faxe     Ringsted    Sorø    Næstved

—————————————————————————————————

Oversvømmelser og vandmangel risikerer at koste verden 500 milliarder dollars om året

 

1/6 2015

– Gengivelse af hørt på Generalforsamlingen i Øvre Suså Vandløbslaug 5 marts 2015 

———————————————————————————————

Nye Vandområdeplaner- Nye stramninger

06-05-2015 / kl. 19:00 – 22:00

Se program her

Tilmelding kan ske på www.lf.dk/vandplaner-tilmelding

 

1 april 2015

  

Øvre Suså Vandløbslaug

Indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 5. marts 2015.

Generalforsamling afholdes kl. 19.00 i Herlufmagle Hallens mødelokale.

Fælles spisning kl. 18.00 (gratis for medlemmer).

Generalforsamling m/ kaffe og kage – alle er velkomne. 

Tilmelding senest den 27. februar til Finn Laustsen på 20 24 33 27 eller finn@post10.tele.dk

_Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2014

Program for Øvre Suså Vandløbslaugs Generalforsamling 2015

 ——————————————————————————————————— 

OBS OBS OBS

vandhandleplan for Faxe kommune er i off. høring fra d. 26-01-2015 til d. 23-03-2015.

http://www.faxekommune.dk/forslag-vandhandleplan-hoering-ctm

 

Undertegnede deltog i Næstved Kommunes vandløbstilsyn d. 28. okt. 2014.

Fra Næstved Kommune deltog Palle Myssen og Malene Callesen Dall. Vandløbsentreprenør Frants Norre fra fa. Compac Sjælland og Otto Gasmann fra Valmose-Søgård ålaug.

Tilsynet begyndte ved Gødstrup Landbæk – hvor vi med noget besvær fandt frem til det rette vandløb. Gødstrup Enge er et stort vådområde og fuglereservat.

Næste stop var Kirkelyngsrenden (udenfor Herlufmagle) Kroglyngsrenden (ved Spragelseslille)

Så var der stop ved et tilløb til Torpekanal ved Tybjerglille Bakker, og ved Torpe Kanal st. 1800. Sidste vandløbsstrækning var Øvre Suså  st. 24750 v/Møllebro (der deltog jeg dog ikke).

De 5 vandløbsstrækninger jeg var med til at besigtige var alle meget vandrige (efter de havde været næsten tørre i sommer) alle steder var der fint grødeskåret. Ved kontrolmåling viste det sig at grøfterne faktisk både var bredere og  dybere  i forhold til regulativet.

Det er kommunen der udvælger vandløbene til kontrol, lodsejerne kan dog godt komme med forslag. Det var en udbytterig og interessant dag og vi er glade for den gode dialog med kommunen der gør at ålaugene bliver indbudt til at deltage i vandløbstilsynet. Vi  håber dette samarbejde kan fortsætte og blive udbygget.

Charlotte Riegels Hjorth

——————————————————————

OBS OBS OBS

Tidsfristen for at klage over vandplanerne er allerede d. 27/11-14 og der skal  betales kr. 500,- i afgift. Læs om det på L&F hjemmeside, de har en skabelon til en klage og en vejledning

———————————————————————————————–

VANDLØBSTILSYN  MED  NÆSTVED KOMMUNE  I  ENTREPRISE  NORDØST  D. 28. OKT. 2014

 

Undertegnede deltog i Næstved Kommunes vandløbstilsyn d. 28. okt. 2014.

Fra Næstved Kommune deltog Palle Myssen og Malene Callesen Dall. Vandløbsentreprenør Frants Norre fra fa. Compac Sjælland og Otto Gasmann fra Valmose-Søgård ålaug.

Tilsynet begyndte ved Gødstrup Landbæk – hvor vi med noget besvær fandt frem til det rette vandløb. Gødstrup Enge er et stort vådområde og fuglereservat.

Næste stop var Kirkelyngsrenden (udenfor Herlufmagle) Kroglyngsrenden (ved Spragelseslille)

Så var der stop ved et tilløb til Torpekanal ved Tybjerglille Bakker, og ved Torpe Kanal st. 1800. Sidste vandløbsstrækning var Øvre Suså  st. 24750 v/Møllebro (der deltog jeg dog ikke).

De 5 vandløbsstrækninger jeg var med til at besigtige var alle meget vandrige (efter de havde været næsten tørre i sommer) alle steder var der fint grødeskåret. Ved kontrolmåling viste det sig at grøfterne faktisk både var bredere og  dybere  i forhold til regulativet.

Det er kommunen der udvælger vandløbene til kontrol, lodsejerne kan dog godt komme med forslag. Det var en udbytterig og interessant dag og vi er glade for den gode dialog med kommunen der gør at ålaugene bliver indbudt til at deltage i vandløbstilsynet. Vi  håber dette samarbejde kan fortsætte og blive udbygget.

Charlotte Riegels Hjorth

———————————————————————————————————

Vandløbssyn i Sorø Kommune

25. september 2014
Der holdes vandløbssyn i off. vandløb, hvis lodsejere m.fl. med interesse i vandløbene ønsker det
       ———————————————————————————————————————————————
 2.    GRØDESKÆRING
 Nu skal I igen holde øje med jeres vandløb – på trods af den tørre sommer og den sparsomme nedbør (undtagen i skybrudsområderne)  er det meget vigtigt at vandløbene bliver grødeskåret efter regulativerne.

Se efter hvordan vandløbet ser  ud inden grødeskæring (mange er helt tilgroet) og efter grødeskæring

DET SKAL VÆRE GRØDEFRIT , brinkerne skal være intakte og vandet skal have frit løb.

Se jeres respektive kommuners hjemmeside (og dem kan I komme på lige fra denne her  side )De har datoer for grødeskæring – der går fra ca. 15/08 – 01/11, kommunerne  er i gang . Der kan I også se vandløbenes regulativer, opmåling og andet. Faktisk er kommunernes hjemmesider om vandløb meget gode og oplysende.Hvis I ikke selv holder øje med vandløbene og meddeler kommunen hvis det ikke er i orden, gerne med fotodokumentation, så kan I ikke forvente at vandløbene kan aflede vandet tilstrækkeligt.

God sensommer – til november påtænker vi at afholde et medlemsmøde – herom senere.

d. 12. sept.  2014

Link kan findes på disse sider

Næstved

Sorø

 Faxe

Ringsted

————————————————————————————————————————–

NYT  FRA  VANDLØBSLAUGET  APRIL  2014

Den 6. marts 2014 havde vi en velbesøgt generalforsamling med en god debat.

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2013-14

Fakse kommune har opsat en vandstandslogger, en on-line-station ved Susåen ved siden af RØDE BRO,             der er mellem Skuderløse og Holmegård Gods. En god begyndelse til den ønskede registrering af vand-  standen.

Den 9. april 2014 var formanden og Charlotte R. Hjorth til det første Vandrådsmøde i Næstved Kommune.          Vandrådsmødet var for både Smålandsfarvandet og Østersøen, den første del  var fælles med introduktion til arbejdet i vandrådene, opgaverne, organisering og  tidsplan.  Sekretariatskommuner er Næstved og Vordingborg med mødeledere Thor Temte og Thomas Christfort.Forvaltningen havde først fået det meget omfattende materiale om mandagen fra Naturstyrelsen, det affødte en hel del spørgsmål. Der er 23 vandråd i DK og i hvert vandråd må der max. sidde 20 medlemmer disse skal repræsentere forskellige interesseorganisationer. Tidsplanen er meget stram, i  oktober mdr.skal der afleveres indstillinger  til Naturstyrelsen, der sender det videre til behandling  i Folketinget.Til vores glæde er virkemidlet i indsatserne ”ændret vedligehold/reduceret grødeskæring”  taget ud af planerne.Efter introduktionen skiltes de 2 vandråd og så var der ca. 1 time med yderligere informationer. I området Smålandshavet skal der i perioden 2015-2021 laves indsatsprogrammer på  i alt  113 km vandløb  og fjernes 7  spærringer , indenfor en pris af 42,1 mio. kr.. Den opgave skal  vandrådene hjælpe kommunen med at løse.Ved den efterfølgende debat var det klart at landbruget taler om vandafledning og de grønne organisationer ønsker fiskevand. I de nye miljømål er der 3 indsatser der skal opfyldes:  der skal være smådyr, fisk og  specielle planter . Landbruget ønsker at lave Miljø i de store og mellemstore vandløb med  mindst 3 promille fald. konsekvensberegninger  og hensyn til den pågående klimaforandring er nødvendig  i det videre arbejde. Husk at man forventer at vi har sydfransk klima i år 2100, det vil sige andre afgrøder og anden flora og fauna end i dag.Ved samarbejde og praktisk viden må det være muligt at komme frem til fælles løsninger.

CRH.

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2013-14

Presse meddelelse februar 2014 til Generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug (1)

Program for Øvre Suså Vandløbslaugs Generalforsamling 2014 (1)

Kære Medlemmer af Øvre Suså Vandløbslaug.

Så er det igen ved at være tid til generalforsamling i vores Ålaug. Som det fremgår af indkaldelsen er det i år den 6. marts vi mødes i Herlufmagle Hallen.

Vi spiser klokken 18 og selve generalforsamlingen starter 19.30. Husk lige at melde jer til spisningen, som er gratis i år for medlemmer, andre er selvfølgelig også velkommen til at spise med mod betaling!

Vandstanden i vores å-løb er vist nok noget nær det højeste længe set i disse dage, hvilket jo bare understreger vores eksistens berettigelse som Ålaug, forstået på den måde, at der fortsat skal kæmpes imod yderligere forringelser af vedligeholdelsen af vore vandløb, set i forhold til de” forringelser” vi allerede lider under! Vandløb skal stadig bruges til at lede vandet bort og ikke som ”føderør” til oversvømmelser og “forsumpelse” som mange fejlagtig tror er den eneste rigtige løsning for den natur, som vi bor og arbejder i, – og lever af, – og passer på hver dag.

Kom og hør nærmere den 6. marts om arbejdet for Ålauget, og hvad der er sket det seneste år i Øvre Suså Vandløbslaug, og hør også mere om hvilke udfordringer og muligheder der er i 2014. Heriblandt muligheder for dialog med kommunale myndigheder, deltagelse i nye Vandråd, høringssvar på vandplaner m.m., samt indsigelser mod genfremsatte 1. generationsvandplaner og 2. generationsvandplaner. Vi skal også fortsat kæmpe for en bedre vandafledning og mindre oversvømmelser af både land og by.

Vi ses torsdag den 6. marts.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Øvre Suså Vandløbslaug.

————————————————————————————————————————————-

Onsdag d 15/1/2014

Medlemsnyt 1

Kære medlemmer, først ønskes I alle et godt nytår, og vi er i bestyrelsen klar til at tage endnu en tørn med kommuner og myndigheder for at sikre at vi får vedligeholdt vore vandløb så at vore dræn kan virke og aflede vandet til gavn for afgrøder og vort arbejde på marken.

Sidste års mange møder og arbejde med at kommentere Næstved kommunes udkast til nyt “FÆLLESREGULATIV” der jo resulterede i en høringsrunde og indsendelse af høringssvar er nu gennemarbejdet af kommunens medarbejdere og foreligger som en hvidbog på dette link:

http://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/Vandloeb/Vandloebsregulativer/~/media/B8230C488FC54FEA88D2568BEE9C1D02.ashx

Her finder I alle høringssvarene kommenteret af kommunens medarbejdere, samt de kommentarer kommunens medarbejdere giver de enkelte indsendte forslag, dvs. om der er lagt op til et accept af borgernes ønsker eller ej. Bestyrelsen er sammen med andre inviteret til et møde med kommunen d. 21/1med følgende begrundelse og dagsorden:

Formålet med mødet er forståelses afstemning – Har vi forstået hvad lodsejer mener og visa versa.

Dagsorden:

  1. Velkommen
  2. Gennemgang af de specifikke punkter
  3. Gennemgang af de generelle bemærkninger
  4. Opsamling

Folder Konference 24/9

 

Høringssvar fra Øvre Suså Vandløbslaug       Høringssvar  Naturstyrelsen+Bilag

♥ julebrev til medlemmerne 2013 ♥                                                                              nisse

TIL LODSEJERNE VED ØVRE SUSÅ

2013 er forløbet uden de store problemer for vores vandløb. Vores kontakt til kommunerne har været gavnlig. Vi har i årets løb arbejdet meget med det ny Fællesregulativ for de 4 kommuner hvor der er off. vandløb, der går ind over kommunegrænserne. Fællesregulativet blev udarbejdet af Næstved kommune og i januar 2014 er vi inviteret til et møde med Næstved kommune ang. høringssvar og den endelige udformning af Fællesregulativet. Så det bliver spændende om man har taget hensyn til vore mange indsigelser/forslag.

Vandplanen og høringssvar til denne, har været det emne der har fyldt mest. Vi kan ikke opfordre nok til at I alle sender et høringssvar ind, fristen er d. 23. december 2013. Stort set alle lodsejere bliver berørt af vandplanen. I må sørge for at tjekke hvilke vandløb på jeres ejendom der er medtaget i vandplanerne og deres klassificering og så påpege at det er forkert at de er medtaget. Hvis de ikke udtages nu, vil de komme med i Vandplan II, der kommer allerede i 2015 i denne er der FISKEVANDSMÅLSÆTNINGER. Det betyder endnu skrappere krav om at der skal kunne leve fisk i de udpegede vandløb.

EU får skyld for alle disse skrappe krav, men det er DK eget Miljøministerium der har overimple-

menteret vandplanerne ligesom de har gjort det i årevis med mange miljøregler.

Det er især 4 punkter man kan gøre indsigelse for:

INDSATSER: f.eks. er der planlagt ændret vedligeholdelse.

KLASSIFICERING: er vandløbet klassificeret korrekt. –f.eks. naturlige, kraftig modificerede (d.v.s. uddybede,udrettede vandløb) blødbundsvandløb eller kunstige vandløb, f.eks. afvandingskanaler.

10 KM2 OPLAND: hvis et vandløb afvander et opland, mindre end 10 km2 bør det helt udgå af vandplanen.

RANDZONER OG EFTERAFGRØDER: man bør redegøre for de driftsmæssige konsekvenser/tab med disse tiltag.

Gefions hjemmeside har en glimrende vejledning i høringssvar. ……………..

Bestyrelsen vil gerne bede jer om en tilbagemelding på om I laver høringssvar ?, så vi har en ide om hvor mange i vores område der er afgivet. Så venligst svar os på det.

TORSDAG D. 6. MARTS 2014 AFHOLDER VI GENERALFORSAMLING I ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG

KL. 18 I HERLUFMAGLE HALLEN

Venligst noter allerede nu datoen i kalenderen. Foreningen vil være vært ved fælles spisning samt 1 øl eller 1 vand. Samt kaffe og kage ved generalforsamlingen der begynder kl. 19:30.

Indbydelse udsendes i det nye år.

På trods af al det vandplans-besvær, ønsker vi alle medlemmerne en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Øvre Suså vandløbslaug.

—————————————————————————————————————————–

 

Ringsted Kommune, Ågårdsløbet ved Havbyrd.
Efter flere års dialog om spildevandsledningen fra Havbyrd til Ågårdsløbet blev det konstateret, at Ringsted Kommune hverken har grødeskåret eller oprenset Ågårdsløbet ved udløbet af spildevandsledningen i adskillige år. Som det fremgår af billederne er der 50 cm slam i grøften og et 30 cm udløbsrør er helt dækket.

Efterfølgende har Ringsted Kommune oprenset åløbet,som på billede

Altså ! det nytter at gøre opmærksom på lokale problemer

Se mere i billed arkiv

——————————————————————————————————————-

Et Vigtigt Møde om vandplaner

Kære medlem, hermed en opfordring til at deltage i et vigtigt møde, og få afklaret om at du skal skrive en indsigelse mod vandplanerne inden d. 23/12. Programmet for aftenens møde på Gefions d. 26/11 kl. 19, kan ses her: http://gefion.dk/pdf/Vandplaner_og_landbrug.pdf .

Hvis man vil forberede sig lidt inden mødet, så opregner det vedhæftede papir “Forhold der kræver indsigelse mod 1. generationsvandplaner”, et antal grunde til hvem og hvorfor der bør laves indsigelser. Giver det anledning til spørgsmål, kan de jo stilles til aftenens foredragsholdere d. 26/11.

På Danske Vandløbshjemmeside, findes en vejledning hvor man bliver guidet til de kort som danner baggrund for vandplanerne  (aktiver linket: http://www.danskevandloeb.dk/, og klik på “læs mere” i kassen “vandplaner i ny høring”). Her kan man finde de vandløbsklassificeringer og forhold der gælder for ens egne vandløb. Så mød op på Gefion d. 26/11, der er hjælp at finde i den lidt vanskelige sag, om man selv skal skrive en indsigelse mod 1. generationsvandplaner.

 ——————————————————————————————————————————–

_Afgiv Høringssvar det virker_1 docx

——————————————————————————————————————————-

_04_APK_Saadan_laver_du_hoeringssvar

——————————————————————————————————————————

Forslag til bedring af vandløbsplanerne     http://youtu.be/lxfFkL7baeE

Vandløb ideelt for vandmiljøplan   http://youtu.be/IRKxCaQeaQg

——————————————————————————————————————————————

Omfang af vandløb, der skal med i vandplanen – 10 kmproblematikken

I Danmark har man medtaget langt flere små vandløb end i landene omkring os. Ifølge vejledningen fra EU, skal man som udgangspunkt kun medtage vandløb og sidegrene med et opland, der er større end 10 km2. Det anbefales derfor at gøre indsigelser på vandløbsstrækninger med opland mindre end 10 km2, som mest minder om afvandingsgrøfter eller har ringe vandføring/er udtørrede i sommerperioden og ikke har værdi i form af godt vandløb. Da de vandløb, som har eller kan opnå god kvalitet, altid vil have et rimeligt fald, vil det som hovedregel ikke være dem, som er problematiske for afvanding. Helt åbenlyse eksempler på vandløb, der bør gøres indsigelser imod, er vandløb med et opland mindre end 10 km2 som samtidig er blødbundsvandløb og/eller stærkt modificerede/kunstige vandløb. De bør ikke være en del af vandplanen.

—————————————————————————————————–

HOLDE ØJE MED JERES VANDLØBSSTRÆKNING.

Næste grødeskæring er uge 35-37

——————————————————————————————————

Ringsted Kommune, Ågårdsløbet ved Havbyrd.
Efter flere års dialog om spildevandsledningen fra Havbyrd til Ågårdsløbet blev det konstateret, at Ringsted Kommune hverken har grødeskåret eller oprenset Ågårdsløbet ved udløbet af spildevandsledningen i adskillige år. Som det fremgår af billederne er der 50 cm slam i grøften og et 30 cm udløbsrør er helt dækket.

Efterfølgende har Ringsted Kommune oprenset åløbet,som på billede

Altså ! det nytter at gøre opmærksom på lokale problemer

Se mere i billed arkiv

——————————————————————————————————————-

” Højdemodellen ”

 http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner

————————————————————————————————————

TIL MEDLEMMERNE I ØVRE SUSÅ VANDLØBSLAUG

GRØDESKÆRING. : Selvom vi næsten ingen nedbør har fået i månedsvis og selvom vandstanden er meget lav, så SKAL  I HOLDE ØJE MED JERES VANDLØBSSTRÆKNING.

Første grødeskæring er udført i uge 25 til 27 og næste er planlagt til UGE 35 – 37.For Øvre Suså.

Vær opmærksom på at kommunerne ikke længere annoncerer i dagspressen, I skal selv gå ind på deres hjemmesider og se hvornår der sker noget vedr. vandløbene. http://www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/Vandloeb/Vedligeholdelse/Aarets_groedeskaering.aspx

Se efter om arbejdet er udført efter regulativet, og navnlig om der er fjernet grøde i strømrenden og at denne har den bredde som foreskrevet i regulativet, mange steder er dette nemlig ikke tilfældet. Mål f.eks. med en landmålerstok hvor meget mudder og slam der er ned til fast bund.

Brug meget gerne fotodokumentation evt. den nye APP der kan hentes fra “fakta arket. http://www.danskevandloeb.dk/~/media/danskevandloeb/Matrialer/Fact%20Sheet_A4_app_net%20(2).ashx…………. Brugervejledning  til appen ligger også på Danske

Vandløbs og vores hjemmeside, http://www.danskevandloeb.dk/Aktuelt/App.aspx#.UiWUuza-2VY. Når du har installeret appen og lavet en registrering i marken, sendes der en mail til din computer. Som medlem af vores Ålaug får du adgang til den fremsendte  rapport med

Brugernavn:                 dv1014

login:                             1014

, der så kan  tilrettes og sendes til kommunen, gerne CC til Ålauget. Information fra medlemmerne er vigtig for os, så vi kan bruge det i vores kontakt møder med kommunerne.

Næstved kommune har udarbejdet et forslag til “Fællesregulativ” : http://www.naestved.dk/NaturFriluftsliv/Vandloeb/Vandloebsregulativer/ForslagTilFaellesregulativ.aspx, som også er til forhandling i nabokommunerne Haslev, Sorø, Ringsted og Slagelse. Iflg. kommunen vil der ikke blive forandret på de gældende regulativers dimensioner, men kun tjene som  en praktisk  ”arbejds-ensretning”. Vi  lodsejere læser Fællesregulativet som en forringelse af vandafledningsevnen i vandløbene. Ålaugene og også gerne bredejerne vil gøre indsigelse da vi ser mange problemer – dette er Næstved kommune ganske uforstående for. Vi arbejder på sagen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Øvre Suså Vandløbslaug

d. 4. sept. 2013

 

————————————————————————————————————

Rapport fra Medlemsmøde 30 maj 2013 i Øvre Suså Vandløbslaug

Indlæg fra medlemsmøde d 30/5

2013 05 30_EHB_Nye vandplaner

2013 05 30_EHB_Øvre Susaa_Vandsyn

Danske Vandløb 30-05-2013 LE34

https://www.youtube.com/watch?v=sZRmKj6vJA0 Film om App på Youtube

vildsvin – vandløb 20130606 Præsentation Fyn2

Pressemeddelelse til medlemsmøde torsdag den 30 maj 2013 i Øvre Suså Vandløbslaug

—————————————————————————————————————————————–

Kære bredejer, så fik vi vandplanerne retur via denne pressemeddelelse:

Det er skuffende at vandplanerne grundlæggende er de samme og at kun 1.700 km af de ialt 22.000 km vandløb er blevet omklassificeret —– så det er spændende om der er nogen af Suså oplandets vandløb der er omklassificeret fra naturlige til modificerede — hvis ikke så skulle vi få 6 måneders høringsfrist til at klage, klager som koster såvel os som hele det offentlige maskineri en masse tid og penge som kunne være brugt mere intelligent i sagens tjeneste.

Læs mere her Kære-bredejer

—————————————————————————————————————————————-

                                                  Årsberetning + Indlæg fra vores generalforsamlig
Så har vi holdt generalforsamling og vedtaget uændret kontingent
Vi opfordrer alle til at betale hurtigt,mens man husker det
—————————————————————————————–
OBS ! OBS! OBS!

informationsbrev rettet

Comments are closed.